Przejdź do treści

REGULAMIN DAROWIZN

Bardzo DZIĘKUJEMY za każde wsparcie

REGULAMIN DAROWIZN

dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej flms.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa flms.pl jest prowadzona przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z siedzibą w Wójtowicach, ul. Górna 19, 57-516, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000063627 NIP: 8811342112, REGON: 890719756
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie flms.pl, realizowanych przez serwis PayU SA.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

§ 2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Wszystkie darowizny przekazane na rzecz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika przeznaczone będą na wsparcie jej działań statutowych.
 3. W celu przekazania darowizny przez serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie flms.pl Darczyńca zostaje przekierowany do serwisu payu.pl
 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych, w tym BLIK, oraz kart płatniczych.
 5. Dodatkowo Darczyńca ma możliwość pobrania ze strony Serwisu PayU druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 6. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika w związku z jej celami statutowymi. Administratorem danych osobowych jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację dotyczącą przekazania darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: flms@ng.pl wpisując w tytule „reklamacja” a w treści wiadomości szczegółowe dane transakcji i przyczynę reklamacji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez  Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.